[Công văn 5396/BGDĐT-GDTrH] V/v tăng cường xây dụng và sử dụng ngân hàng đề thi trên mạng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5396/BGDĐT-GDTrH V/v tăng cường xây dụng và sử dụng ngân hàng đề thi trên mạng Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017   . . .
[Công văn 5404/BGDĐT-GDTrH] V/v tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hoá quốc gia
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5404/BGDĐT-GDTrH V/v tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri . . .
[Công văn 3719/BGDĐT-GDTrH] V/v tập huấn cán cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường học mới
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3719/BGDĐT-GDTrH V/v tập huấn cán cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường học mới Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017 . . .
[Công văn 3459/BGDĐT-GDTrH] V/v rà soát đảm bảo điều kiện thực hiện mô hình Trường học mới
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3459/BGDĐT-GDTrH V/v rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017 . . .
Các mẫu phiếu đăng ký của "Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018"
Các mẫu phiếu đăng ký cuộc thi khoa học kỹ thuật. Bao gồm các mẫu phiếu: Phiếu học sinh (Phiếu 1A);Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B);Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1);Đề cương nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu học sinh 1A);Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);Phiếu xác nhận của nhà . . .
[Công văn 3486/BGDĐT-GDTrH] V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 3486/BGDĐT-GDTrHV/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017 . . .
An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai - Safety for everyone
Tài liệu hướng dẫn cho giáo viên sử dụng sách "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai", gồm 5 bài Tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộHệ thống báo hiệu giao thông đường bộDự đoán và phòng tránh nguy hiểmCách đi xe đạp an toànChuẩn bị đi xe máy an toànVideo + bài giảng minh họa: Tải . . .
[THÔNG BÁO] Kết quả tập huấn về công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016 - 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 THÔNG BÁO Kết quả tập huấn về công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ . . .
[Công văn 3844/BGDĐT-GDTrH] V/v Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017
Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học, phát huy kết quả đã đạt được trong 2 năm . . .
Thông báo trao thưởng cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ Ba
Ngày 20 tháng 4 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1760/BGDĐT-GDTrH gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc trao thưởng cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ Ba, Chủ đề "Chăm sóc sức khỏe nữ sinh"
[Công văn 1290/BGDĐT-GDTrH] V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017
Kính gửi:                                            - Các cơ sở giáo dục đại học; . . .
[Quyết định 208/QĐ-BGDĐT] Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
QUYẾT ĐỊNHBan hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công táctheo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo----------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;Căn . . .
[Công văn 295/BGDĐT-GDĐH]Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016
Kính gửi:- Các đại học, học viện;- Các trường đại học và cao đẳng- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng. Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là các trường) trong kỳ . . .
[Thông báo 39/TB-BGDĐT] Về việc đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - Năm 2016
THÔNG BÁOVề việc đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - Năm 2016---------------------------Triển khai kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX – Năm 2016 (HKPĐ), để thuận lợi trong công tác tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai phần mềm đăng ký trực tuyến . . .
[Thông tư 34/2015/TT-BGDĐT] Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M’Nông
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định . . .
[Công văn 137/BGDĐT-GDTH] Tổ chức cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ V
Kính gửi:  Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo Để góp phần phát triển năng lực thẩm mĩ, sáng tạo và tăng cường giáo dục kĩ năng sống, ý thức chấp hành Luật Giao thông cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty ôtô Toyota Việt Nam phát động cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề . . .
[Kế hoạch 19/KH-BGDĐT] Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020
Thực hiện Kế hoạch phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 539/QĐ-UBATGTQG ngày 7 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn . . .
[140/BGDĐT-TCCB] Bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giảng dạy
Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo   Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ . . .
[Công văn 189/BGDĐT-CTHSSV] Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học
                             Kính gửi:- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;- Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, . . .
[Kế hoạch 20/KH-BGDĐT] Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2016
KẾ HOẠCH Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2016 ----------------------- Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính . . .
[Công văn 81/BGDĐT-VP] Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Kính gửi: - Giám đốc đại học, học viện, viện; - Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; - Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.   Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá . . .
[Công văn 118/BGDĐT-VP] V/v mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập hội nghị
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.   Những ngày gần đây, một số cá nhân mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo gọi điện thoại tới các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục về việc tổ chức hội nghị, hội thảo và yêu cầu . . .
[Công văn 6841/BGDĐT-GDTX] Đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường PT, MN
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo   Một trong những mục tiêu của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển năng lực tự học, biết thu thập và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau và ngày càng đa dạng, phong phú để có năng lực học tập suốt đời. Hệ thống thư viện trường . . .
[Công văn số 6767/BGDĐT-CTHSSV] Bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân 2016
 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;- Các đại học, học viện;- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp. Thực hiện Công điện số 2313/CĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân . . .
[Công văn số 6575/BGDĐT-GDQP] Cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 GDQPAN năm 2016, 2017 và kế hoạch tuyển dụng cử nhân GDQPAN
Kính gửi:   - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các cơ sở giáo dục đại học; - Các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở dạy nghề.   Triển khai thực hiện Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo . . .
[Công văn 6585/BGDĐT-VP] Tập huấn về giáo dục hòa nhập cho CBQL, GV cốt cán cấp tỉnh
Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố   Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn về quản lý và kĩ năng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cốt cán cấp tỉnh, cụ thể như . . .
[Công văn 6542/BGDĐT - VP] Tập huấn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học phổ thông
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 6542/BGDĐT - VP V/v Tập huấn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học phổ thông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015  Kính gửi: . . .
[Công văn 6581/BGDĐT-VP] Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Theo danh sách gửi kèm)   Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-BCĐTKLPCTN ngày 13 tháng 8 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau: 1. Thành . . .
[Công văn 6435/BGDĐT-CTHSSV] Yêu cầu báo cáo công tác chỉ đạo và triển khai việc may, mua đồng phục của học sinh năm học 2015 – 2016
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo   Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện việc may, mặc đồng phục cho người học theo quy định của Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 (Thông tư 26); Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị . . .
[Công văn 6359/BGDĐT-GDTrH] Đánh giá kết quả bước đầu triển khai mô hình trường học mới cấp THCS và lưu ý trong quá trình triển khai tiếp theo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 6359/BGDĐT-GDTrH V/v đánh giá kết quả bước đầu triển khai mô hình trường học mới cấp THCS và lưu ý trong quá trình triển khai tiếp theo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015 . . .
[Công văn 6289/BGDĐT-VP] Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thực hiện Quyết định số 1721/QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2015 ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như . . .
[Thông báo 1224/TB-BGDĐT] Kết quả Hội thảo toàn quốc về Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội
THÔNG BÁO Kết quả Hội thảo toàn quốc về Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội --------------------------------   Ngày 09 tháng 10 năm 2015, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với Tổ . . .
[Kế hoạch 1085/KH-BGDĐT] Kế hoạch Hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
KẾ HOẠCH Hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo   Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) ban hành Chương trình công tác năm 2015 của Bộ GD&ĐT; Bộ GD&ĐT xây dựng kế . . .
[Công văn 6252/BGDĐT-CTHSSV] Triển khai mô hình bóng đá FFAV tại trường học trên toàn quốc
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo   Thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển Bóng đá đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"; căn cứ thỏa thuận hợp tác nhân rộng mô hình Bóng đá cộng đồng giữa Liên Đoàn Bóng . . .
[Quyết định số 5707/QĐ-BGDĐT] Ban hành Thể lệ cuộc thi "Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016"
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số:5707/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  17  tháng 11  năm . . .
Tham gia cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2016 (khối các sở giáo dục và đào tạo)
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (gọi tắt là Cuộc thi MOSWC) là cuộc thi thường niên về kỹ năng sử dụng ứng dụng văn phòng Microsoft Office do Tập đoàn quốc tế Certiport (Mỹ) tổ chức. Mục đích cuộc thi nhằm thu hút học sinh, sinh viên đam mê bộ môn tin . . .
[Quyết định 5225/QĐ-BGDĐT] Ban hành Quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, phôi chứng chỉ GDTX và phôi chứng chỉ GDQP-AN
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, phôi chứng chỉ giáo dục thường xuyên và phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo ---------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   . . .
[Công văn 5942/BGDĐT-VP] Dự Hội thảo nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố   Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo nâng . . .
[Quyết định 5445/QĐ-BGDĐT] Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo --------------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức . . .
[5653/BGDĐT-GDCN] Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2015 và kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2016
                        Kính gửi:     - Các bộ, ngành có cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; - Các sở giáo dục và đào tạo.   Để có cơ sở tổng kết và đánh giá công . . .
Phát động cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ I năm học 2015-2016
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo           Thực hiện kế hoạch số 392/KH-UBATGTQG ngày 29/9/2015 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ I năm học 2015-2016. Nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp . . .
[962/BC-BGDĐT] Báo cáo tổng hợp và tiếp thu, giải trình các ý kiến của các tổ chức, cá nhân về dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
BÁO CÁO Tổng hợp và tiếp thu, giải trình các ý kiến của các tổ chức, cá nhân về dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể -------------------------------- Ngày 05/8/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đăng tải trên mạng dự thảo chương trình (CT) GDPT (GDPT) tổng thể (sau đây gọi tắt là . . .
[Công văn 5356/BGDĐT-VP] Văn bản có dấu hiệu giả mạo
Kính gửi: -  Các sở giáo dục và đào tạo; -  Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.   Trong những ngày gần đây, một số sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nhận được tài liệu do Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam, địa chỉ Văn phòng giao . . .
[Công văn 5341/BGDĐT-VP] Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 5341/BGDĐT-VP V/v tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn. . . .
[906/KH-BGDĐT] Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia năm 2015
KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia năm 2015 ----------------------------- Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức "Lễ Tụyên dương học sinh . . .
[19/2015/TT-BGDĐT] Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân _______________________   Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của . . .
[23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV] Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập _____________________   Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử . . .
[22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV] Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập _____________________   Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng . . .
[21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV] Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập ——————   Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên . . .
[Công văn 4937/BGDĐT-VP] Ngăn chặn văn bản giả mạo
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo   Trong những ngày đầu năm học 2015 - 2016, một số đối tượng xấu đã giả mạo danh nghĩa các đơn vị thuộc Bộ gửi đến các sở giáo dục và đào tạo Công văn số 4239/BGDĐT-GDTrH ngày 20/7/2015 về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục. Đây là văn bản giả mạo. Ngày . . .
[Công văn 4850/BGDĐT-KTKĐCLGD] Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2015-2016
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng); - Các trường trung cấp chuyên nghiệp.               Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - . . .
[Công văn 4909/BGDĐT-VP] Tổ chức Hội thảo - tập huấn nâng cao năng lực quản lý hoạt động dạy học, giáo dục trong trường THCS theo mô hình trường học mới tại Việt Nam
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo   Triển khai Kế hoạch số 664/KH-BGDĐT ngày 04/8/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo - tập huấn nâng cao năng lực quản lý hoạt động dạy học, giáo dục trong trường trung học cơ sở theo mô hình trường học mới tại Việt Nam, cụ thể như sau: 1. Thời gian, . . .
[Công văn 4669/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 4669/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc . . .
[Công văn 4606/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 4606/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   . . .
[Công văn 4806/BGDĐT-GDTrH] Tổ chức chiếu phim tài liệu khoa Học trong trường phổ thông
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 4806/BGDĐT-GDTrH V/v: Tổ chức chiếu phim tài liệu khoa học trong trường phổ thông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015    Kính gửi: Các sở giáo dục và . . .
[Công văn 4723/BGDĐT-CTHSSV] Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016
Kính gửi : Các sở giáo dục và đào tạo   Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ . . .
[Công văn 4509/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016
Kính gửi:                                                - Các sở giáo dục và đào tạo; . . .
[Công văn 4525/BGDĐT-KHTC] Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2015 - 2016
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo   Thực hiện Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục; nhằm thu thập số liệu thống kê giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, . . .
[Công văn 4375/BGDĐT-CTHSSV] Tăng cường triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015-2016
Kính gửi:        - Các sở giáo dục và đào tạo;        - Các đại học, học viện;        - Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.   Thực hiện Công điện số 1433/CĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm . . .
[Công văn 4349/BGDĐT-CTHSSV] Tuyên truyền và bố trí HSSV, cán bộ, nhà giáo tham dự Triển lãm các thành tựu nổi bật của ngành Giáo dục
         Kính gửi:  - Các Đại học; Học viện; Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội;  - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.   Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương . . .
[công văn 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD] Công văn về tuyển sinh ĐH, CĐ trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Kính gửi:  - Các đại học, các học viện;                                           - Các trường đại học, cao . . .
Triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC năm 2015
Kính gửi:        - Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các tỉnh, thành phố;        - Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.   Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; nhằm . . .
Tổ chức khai giảng năm học 2015-2016
Kính gửi:  Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo                      Về tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2015-2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung . . .
[Công điện] CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Điện: Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc/Hiệu trưởng các đại học, học viện, viện, trường đại học, cao đẳng   Trong đợt tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐHCĐ) nguyện vọng 1 đang diễn ra, nhiều đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng . . .
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp với Ban điều hành Đề án xây dựng Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - chống mù chữ
THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp với Ban điều hành Đề án xây dựng Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - chống mù chữ   Ngày 07 tháng 7 năm 2015, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã chủ trì cuộc họp với Ban điều hành Đề án xây dựng Hệ thống thông . . .
Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
HƯỚNG DẪN Thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015           Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); . . .
Tổ chức cho thí sinh tra cứu thông tin ĐKXT của các trường ĐH, CĐ
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo   Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tra cứu các thông tin tuyển sinh và cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục . . .
Hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng
                                             Kính gửi:                                        . . .
Danh sách các trường đại học, cao dẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP ĐÃ HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/7/2015)   Tổng số trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá: 526, trong đó:  - Trường đại học, học viện            . . .
Các mẫu phiếu đăng ký của "Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học" năm 2015 - 2016
Các mẫu phiếu đăng ký cuộc thi khoa học kỹ thuật. Bao gồm các mẫu phiếu: Phiếu Người bảo trợ Phiếu học sinh Phiếu phê duyệt dự án Phiếu cơ sở nghiên cứu có kiểm soát Hướng dẫn kế hoạch nghiên cứu Phiếu  xác nhận nhà khoa học Phiếu đánh giá rủi ro Phiếu cho phép thông tin Phiếu nghiên cứu . . .
Nộp hồ sơ thi tốt nghiệp THPT
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Từ năm 2011, theo quy định tại các văn bản hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo phải gửi Danh sách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông về Bộ (năm 2011- 2012 gửi về Cục Khảo thí và Kiểm định . . .
Kế hoạch tổ chức Hội thảo Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông và mô hình phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội
KẾ HOẠCH Tổ chức hội thảo Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông và mô hình phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội ---------------- Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 được ban hành tại Quyết định số 555/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức . . .
[Công văn 3524/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------------------------- Số:  3524/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------- . . .
[Công văn 3790/BGDĐT-GDTrH] Về tổ chức cuộc thi 'Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn' và cuộc thi 'Dạy học theo chủ đề tích hợp'
Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức cuộc . . .
[Công văn 3790/BGDĐT-GDTrH] Về tổ chức cuộc thi 'Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn' và cuộc thi 'Dạy học theo chủ đề tích hợp'
Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức cuộc . . .
Quy trình xét tuyển CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2015
Kính gửi:                                                     - Các đại học, học viện;                         . . .
[QUYẾT ĐỊNH] Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 2705/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH Về việc xác định ngưỡng đảm bảo . . .
[QUYẾT ĐỊNH] Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ____________________________   BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             Căn cứ Nghị định số . . .
Thông báo kết quả Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XI-2015
THÔNG BÁO  Kết quả Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XI-2015   Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XI-2015 (Hội thi) . . .
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại Hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông trong các cơ sở đào tạo giáo viên”
THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại Hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông trong các cơ sở đào tạo giáo viên” ----------------------------------------- Trong thời gian cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2015, tại Hà Nội, Nghệ An, Đắk . . .
Tạo điều kiện cho thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
                Kính gửi:                          -  Các sở giáo dục và đào tạo chủ trì cụm . . .
[Công văn 7610/BGDĐT-GDTrH] V/v Hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi và điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 7610 /BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi và điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31   . . .
[Số: 08 /CV- CTGDTrH] Tập huấn CBQL, giáo viên trung học về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 08 /CV- CTGDTrH V/v: Tập huấn CBQL, giáo viên trung học về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết . . .
[09 /CV- CTGDTrH] Tập huấn dạy Toán và các môn KH bằng tiếng Anh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 09 /CV- CTGDTrH V/v: Tập huấn giáo viên về dạy học môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh . . .
[Kế hoạch 984] Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông xây dựng các chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 984 /KH - BGDĐT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014 KẾ HOẠCHTập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông xây . . .
[Công văn 140/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Điện Biên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 140 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh . . .
[Công văn 139/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Tuyên Quang
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 139 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh . . .
[Công văn 206/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Trà Vinh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 206 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh . . .
[Công văn 207/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 207 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh . . .
[Công văn 195/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Quảng Ninh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 195 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh . . .
[Công văn 144/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Long An
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 144 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh . . .
[Công văn 138/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Lào Cai
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 138 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh . . .
[Công văn 169/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Lạng Sơn
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 169 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh . . .
[Công văn 141/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Lai Châu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 141 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh . . .
[Công văn 152/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Hòa Bình
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 152 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh . . .
[Công văn 157/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại Thành phố Hải Phòng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 157 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh . . .
[Công văn 155/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Hà Tĩnh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 155 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - . . .
[Công văn 153/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Hà Giang
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 153 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - . . .
[Công văn 170/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Đăk Nông
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 170 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - . . .
[Công văn 171/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Đăk Lăk
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 171 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - . . .
[Công văn 154/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Bắc Kạn
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 154 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - . . .
[Công văn 137/CTPTGDTrH] V/v Tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến tại tỉnh Bắc Giang
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 137 /CTPTGDTrH V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt  động chuyên môn thuộc giáo dục trung học qua mạng thông tin trực tuyến. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - . . .
Các mẫu phiếu đăng ký của "Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học" năm 2014 - 2015
Các mẫu phiếu đăng ký cuộc thi khoa học kỹ thuật. Bao gồm các mẫu phiếuPhiếu Người bảo trợPhiếu học sinhPhiếu phê duyệt dự ánPhiếu cơ sở nghiên cứu có kiểm soátHướng dẫn kế hoạch nghiên cứuPhiếu  xác nhận nhà khoa họcPhiếu đánh giá rủi roPhiếu cho phép thông tinPhiếu nghiên cứu động vật có xương sống . . .
[Công văn 5555] hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 5555/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua . . .
[Công văn 4099] Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 4099/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . . .
Thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông
Thực hiện Quyết định số 4763/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng mô hình trường phổ thông đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục giai đoạn 2012-2015", tiếp sau công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ . . .
[Công văn 3535] Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 3535 /BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh . . .
[Công văn 2410] Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 2410 /BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT . . .
Hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam đối với lớp 6 năm học 2014-2015
Thực hiện kế hoạch số 1367/KH-BGDĐT ngày 01/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), Bộ GDĐT hướng dẫn triển khai đối với lớp 6 năm học 2014-2015.Hướng dẫn bao gồm (tải file đính kèm ở trên) :I. Công văn hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình . . .
Công văn số 4188 về tổ chức các cuộc thi
Xin vui lòng tải tập tin đính kèm.
Công văn số 4188 về tổ chức các cuộc thi
Xin vui lòng tải tập tin đính kèm.
Chuẩn bị tổ chức rà soát đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh trong các trường Đại học, Cao đẳng ngoài công lập
Kính gửi: Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập.            Thực hiện Kế hoạch số 808/KH-BGDĐT ngày 16/8/2012 triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2012-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, đánh giá . . .

1 Tất cả     Số lượng hiển thị: