[Công văn 1290/BGDĐT-GDTrH] V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017
Kính gửi:                                            - Các cơ sở giáo dục đại học; . . .
[Quyết định 208/QĐ-BGDĐT] Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
QUYẾT ĐỊNHBan hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công táctheo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo----------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;Căn . . .
[Công văn 295/BGDĐT-GDĐH]Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016
Kính gửi:- Các đại học, học viện;- Các trường đại học và cao đẳng- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng. Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là các trường) trong kỳ . . .
[Thông báo 39/TB-BGDĐT] Về việc đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - Năm 2016
THÔNG BÁOVề việc đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - Năm 2016---------------------------Triển khai kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX – Năm 2016 (HKPĐ), để thuận lợi trong công tác tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai phần mềm đăng ký trực tuyến . . .
[Thông tư 34/2015/TT-BGDĐT] Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M’Nông
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định . . .
[Công văn 137/BGDĐT-GDTH] Tổ chức cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ V
Kính gửi:  Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo Để góp phần phát triển năng lực thẩm mĩ, sáng tạo và tăng cường giáo dục kĩ năng sống, ý thức chấp hành Luật Giao thông cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty ôtô Toyota Việt Nam phát động cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề . . .
[Kế hoạch 19/KH-BGDĐT] Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020
Thực hiện Kế hoạch phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 539/QĐ-UBATGTQG ngày 7 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn . . .
[140/BGDĐT-TCCB] Bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giảng dạy
Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo   Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ . . .
[Công văn 189/BGDĐT-CTHSSV] Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học
                             Kính gửi:- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;- Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, . . .
[Kế hoạch 20/KH-BGDĐT] Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2016
KẾ HOẠCH Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2016 ----------------------- Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính . . .

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 » Tất cả     Số lượng hiển thị: