[Công văn 3719/BGDĐT-GDTrH] V/v tập huấn cán cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường học mới
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3719/BGDĐT-GDTrH V/v tập huấn cán cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường học mới Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017 . . .
[Công văn 3459/BGDĐT-GDTrH] V/v rà soát đảm bảo điều kiện thực hiện mô hình Trường học mới
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3459/BGDĐT-GDTrH V/v rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017 . . .
An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai - Safety for everyone
Tài liệu hướng dẫn cho giáo viên sử dụng sách "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai", gồm 5 bài Tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộHệ thống báo hiệu giao thông đường bộDự đoán và phòng tránh nguy hiểmCách đi xe đạp an toànChuẩn bị đi xe máy an toànVideo + bài giảng minh họa: Tải . . .
[THÔNG BÁO] Kết quả tập huấn về công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016 - 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 THÔNG BÁO Kết quả tập huấn về công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ . . .
Thông báo trao thưởng cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ Ba
Ngày 20 tháng 4 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1760/BGDĐT-GDTrH gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc trao thưởng cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ Ba, Chủ đề "Chăm sóc sức khỏe nữ sinh"
[Quyết định 208/QĐ-BGDĐT] Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
QUYẾT ĐỊNHBan hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công táctheo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo----------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;Căn . . .
[Công văn 295/BGDĐT-GDĐH]Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016
Kính gửi:- Các đại học, học viện;- Các trường đại học và cao đẳng- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng. Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là các trường) trong kỳ . . .
[Thông báo 39/TB-BGDĐT] Về việc đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - Năm 2016
THÔNG BÁOVề việc đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - Năm 2016---------------------------Triển khai kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX – Năm 2016 (HKPĐ), để thuận lợi trong công tác tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai phần mềm đăng ký trực tuyến . . .
[Thông tư 34/2015/TT-BGDĐT] Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M’Nông
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định . . .
[Công văn 137/BGDĐT-GDTH] Tổ chức cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ V
Kính gửi:  Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo Để góp phần phát triển năng lực thẩm mĩ, sáng tạo và tăng cường giáo dục kĩ năng sống, ý thức chấp hành Luật Giao thông cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty ôtô Toyota Việt Nam phát động cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tất cả     Số lượng hiển thị: