Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 3719/BGDĐT-GDTrH] V/v tập huấn cán cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường ...

[Công văn 3719/BGDĐT-GDTrH] V/v tập huấn cán cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường học mới

14:32 17/08/2017 Tải tệp đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3719/BGDĐT-GDTrH
V/v tập huấn cán cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện mô hình trường học mới

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

            Thực hiện Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện triển khai mô hình trường học mới, Bộ GDĐT tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là học viên) dạy học theo mô hình trường học mới trên mạng "Trường học kết nối" từ ngày 18 tháng 8 năm 2017. Cụ thể như sau:

            I. Mục đích, yêu cầu

            1. Mục đích

            - Tăng cường năng lực tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn cho cán bộ quản lý cấp sở GDĐT, phòng GDĐT và nhà trường; giúp cho cán bộ quản lý hiểu rõ, nắm chắc phương thức dạy học theo mô hình trường học mới.

            - Phát triển kỹ năng của học viên trong việc thiết kế bài học, lựa chọn, sử dụng thiết bị dạy học, học liệu phù hợp và tổ chức dạy học mô hình trường học mới theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và phát triển năng lực học sinh.

            - Triển khai và duy trì việc tập huấn, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn liên tục cho cán bộ quản lý, giáo viên theo hình thức trực tuyến kết hợp với sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học"; thực hiện "tập huấn tại công việc".

            2. Yêu cầu

            - Toàn bộ cán bộ quản lý và giáo viên dạy học theo mô hình trường học mới phải tham gia tập huấn, trong đó mỗi sở GDĐT, phòng GDĐT có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách chỉ đạo, theo dõi, giám sát, chịu trách nhiệm triển khai mô hình trường học mới tại đại phương.

            - Học viên tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu tài liệu, kết nối với các học viên khác và với báo cáo viên (trong không gian tập huấn trên mạng) để thảo luận, giải đáp thắc mắc trong quá trình học; cán bộ quản lý và báo cáo viên theo dõi, giám sát, hỗ trợ học viên trong quá trình tham gia tập huấn trên mạng.

            - Đưa những nội dung tập huấn trên mạng vào sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; đảm bảo mỗi học viên đều hiểu rõ về bản chất của mô hình trường học mới; phương pháp và kỹ thuật dạy học theo mô hình trường học mới; vận dụng có hiệu quả vào quá trình dạy học tại nhà trường.

.............

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong tệp đính kèm.