Lớp 10

7.b.Sự rơi tự do

Ø  Kích vào nút bật trên đồng hồ hiện số để đồng hồ và nam châm điện hoạt động, nhấn RESET để đồng hồ sẵn sàng đo lại.

Ø  Kích vào bi để nó chạm vào nam châm điện. Kéo rê cổng quang điện để thay đổi vị trí của nó.

Ø  Lựa chọn vị trí của các cổng quang điện sao cho phù hợp, số liệu được tự động nhập. Kích vào nam châm điện để xóa số liệu.

Lớp 12

3.Tổng hợp dao động

Thí nghiệm tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: vật chịu hai dao động, dao động của lò xo và dao động của tay cầm lò xo.

- Để tay bắt đầu dao động: Click chuột trái vào biểu tượng bàn tay.

- Để dừng dao động của tay: Click chuột trái vào nút “Stop”.

- Để thay đổi biên độ, pha dao động: click kéo rê chuột lên thanh điều chỉnh tương ứng.

 

Lớp 12

2.Thí nghiệm thực hành dao động cơ học

- Treo quả nặng: Kích kéo rê chuột trái vào quả nặng đến móc treo của lò xo.

- Điều chỉnh cổng quang: Kích kéo rê chuột trái lên cổng quang.

- Để bắt đầu/ngừng dao động: Kích chuột trái vào hình bàn tay.

- Để thay đổi chiều dài con lắc đơn, kéo rê trên quả nặng.

- Đồng hồ đo thời gian: Để RESET về 0 kích chuột vào nút RESET, đặt đồng hồ ở chế độ T.

 

Lớp 12

1.Thí nghiệm ghi đồ thị con lắc đơn

Ghi đồ thị dao động của con lắc đơn, bỏ qua lực cản của môi trường, lực ma sát trên tấm bảng trắng: Kết quả thu được là đồ thị hình sin do bút lông gắn với quả nặng vẽ lên bảng.

- Để nối dây nguồn: Kích chuột trái vào dây nối.

- Để bật/tắt công tắc nguồn: Kích chuột trái vào công tắc nguồn trên biến thế nguồn (ON/OFF).

- Để thay đổi hiệu điện thế nguồn: Kích chuột trái vào số tương ứng trên núm chiết áp (0V, 3V, 6V, 12V).

- Để bật thay đổi chiều dài con lắc đơn: Kích kéo rê chuột trái lên thanh có gắn thước đo góc

- Để bật công tắc nam châm: Kích chuột trái vào công tắc nam châm trên mặt hộp.

Điều khiển bảng trắng: Kích chuột trái tăng giảm để vặn nút chiết áp, kích chuột trái vào công tắc đảo chiều (trái/giữa/phải) để thay đổi chiều.

Lớp 11

1.g.Vật dẫn đẳng thế

Nối vật dẫn với một trong hai cực, đưa kim điện kế chạm vào các vị trí khác nhau trên vật dẫn ta quan sát thấy góc lệch kim điện kế không đổi.

- Kích chuột vào nút "nối dây cực +" hoặc nút "nối dây cực -". Đưa chuột đến tay quay của máy phát, di chuyển chuột để quay tay quay.

- Đưa chuột đến tay cầm của quả cầu thử. Di chuột để quả cầu thử tiếp xúc với vật dẫn tại các vị trí khác nhau.

- Quan sát độ lệch của kim tĩnh điện kế khỏi VTCB

 

Lớp 11

1.f.Tương tác giữa hai vật mang điện

Lần lượt nối các vật dẫn với các cực trong ba trường hợp sau và quan sát đặc điểm tương tác của các điện cực.

- Với trường hợp tương tác giữa hai vật tích điện trái dấu thì kích chuột vào nút "hai cực trái dấu". Với trường hợp tương tác giữa các điện tích cùng dấu thì kích chuột vào nút "hai cực dương" hoặc nút "hai cực âm" để nối dây.

- Đưa chuột đến tay quay của máy phát Uynxớt. Di chuột để quay tay quay.

- Quan sát các băng giấy trên hai vật dẫn.

 

 

Lớp 11

1.e.Sự nhiễm điện do tiếp xúc

Nối một vật dẫn với một trong hai cực, đặt vật dẫn khác chạm vào vật dẫn này ta thấy các băng giấy bị xòe chứng tỏ vật dẫn này đã bị nhiễm điện.

- Kích chuột vào nút "nối dây cực +" hoặc nút "nối dây cực -".

- Đưa chuột đến tay quay của máy phát, di chuyển chuột để quay tay quay.

- Quan sát các băng giấy gắn trên vật dẫn hình trụ.

 

Lớp 11

1.d.Sự nhiễm điện do hưởng ứng

Nối một vật dẫn với một trong hai cực, đặt vật dẫn khác gần vật dẫn này nhưng không chạm ta thấy các băng giấy bị xòe chứng tỏ vật dẫn này đã bị nhiễm điện.

 - Kích chuột vào nút "nối dây cực +" hoặc nút "nối dây cực -".

 - Đưa chuột đến tay quay của máy phát, di chuyển chuột để quay tay quay.

 - Quan sát các băng giấy gắn trên vật dẫn hình trụ.Cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng.

 

Lớp 11

1.c.Phân bố điện tích ở vật dẫn rỗng

Nối vật dẫn rỗng với một trong hai cực, đưa đầu đo kim điện kế chạm vào bêm trong vật dẫn rỗng thấy kim điện kế không bị lệch, khi chạm vào bên ngoài vật dẫn rỗng thấy kim điện kế bị lệch.

  - Kích chuột vào nút nối dây .Đưa chuột đến tay quay của máy phát Uynxớt. Di chuột để quay tay quay. 

  - Đưa chuột đến tay cầm của quả cầu thử, di chuyển chuột để di chuyển quả cầu thử vào bên trong quả cầu kim loại rỗng.Quan sát kim tĩnh điện kế.

  - Dùng chuột đưa quả cầu thử ra ngoài và di chuyển quả cầu thử trên bề mặt vật dẫn. Quan sát kim tĩnh điện kế.