Lớp 12

Nguyên tử

1. Kiến thức
· Học sinh biết được nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện, và từ đó tạo ra mọi chất.
     - Biết được sơ đồ về cấu tạo nguyên tử.
     - Biết đặc điểm của hạt electron.
· Học sinh biết được hạt nhân tạo bởi proton và nơtron và đặc điểm của hai loại hạt trên.
     - Biết được những nguyên tử cùng loại và những nguyên tử có cùng proton.
· Học sinh biết được trong nguyên tử, số electron bằng số proton. Electron luôn luôn chuyển động và sắp xếp thành từng lớp. Nhờ electron mà các nguyên tử có khả năng liên kết được với nhau.
2. Kỹ năng
   Rèn kỹ năng tra cứu, đọc tài liệu để tìm các thông tin cần thiết.
3. Thái độ, tình cảm
   Tạo cho HS niềm tin vào khoa học và làm quen với thế giới vi mô.

Lớp 12

Đáp án Đại học môn Hóa học khối A năm 2008

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của cac năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Hóa học khối A năm 2008

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, cac môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đáp án Đại học môn Hóa học khối A năm 2009

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Hóa học khối A năm 2009

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đáp án Đại học môn Hóa học khối A năm 2010

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Hóa học khối A năm 2010

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đáp án Đại học môn Hóa học khối A năm 2011

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Hóa học khối A năm 2011

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.