Lớp 12

Đề & đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2015

Chiều 4/7, sau khi kết thúc môn thi cuối của kỳ thi THPT quốc gia lần đầu tiên được tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề và đáp án tất cả môn thi.

Trong 8 môn thi, Toán, Văn, Địa và Sử thi trong 180 phút. Các môn còn lại thi trắc nghiệm trong thời gian 90 phút, mỗi môn có 6 mã đề với 6 đáp án. 

Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2011


Lớp 12

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2011


Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2012


Lớp 1

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2012


Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2013


Lớp 12

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2013


Lớp 12

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2014


Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2014