Lớp 8

Chiến tranh thế giới thứ 2

Sau khi chiếm được Tiệp Khắc, rạng sáng 1-9-1939Đức tấn công Ba Lan. Hai ngày sau, Anh và Pháp tuyên chiến với Đức: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2011


Lớp 12

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2011


Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2012


Lớp 1

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2012


Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2013


Lớp 12

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2013


Lớp 12

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2014


Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2014