Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 52/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 37
Thời gian làm bài: 1 giờ 6 phút
Người tạo: Đặng Thị Tố Uyên
Trường: THCS Dương Bá Trạc
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 53/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Đề án Ngoại ngữ QG 2020
Trường: THPT Toàn học
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 54/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Trần Thị Sơn
Trường: THPT Toàn học
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 55/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Đỗ Xuân Đồng
Trường: THPT Toàn học
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 56/2015

Phạm vi:
- Tiếng Anh
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Trịnh Minh Hạnh
Trường: Tiểu học Chi Lăng A
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 57/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Nguyễn Thị Đượm
Trường: Tiểu học Tiểu học Đông Hải
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 58/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Bộ GD&ĐT
Trường: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 59/2015

Phạm vi:
- Tiếng Anh
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Nguyễn Thị Thanh Bình
Trường: THPT TRẦN HƯNG ĐẠO