Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 60/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Nguyễn Vũ Nhật Uyên
Trường: THPT Nguyễn Trãi
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 61/2015

Phạm vi:
- Tiếng Anh
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Đặng Kim Hồng
Trường: Khoa Hợp tác quốc tế
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 62/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo:
Trường: THPT Nguyễn Du
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 63/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Đinh Võ Trúc Ngân
Trường: THCS Hòa Định
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 64/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Nguyễn Trường Toàn
Trường: THCS Hòa Định
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 65/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Nguyễn Thị Thu Hương
Trường: THPT Văn Giang
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 66/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Nguyễn Hùng Chính
Trường: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 67/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Nguyễn Hùng Chính
Trường: Bộ Giáo dục và Đào tạo