Lớp 12

Các phương pháp giải phương trình vô tỷ

Giải phương trinh vô tỷ bằng phương pháp đưa về hệ phương trình . Ở đây chúng tôi đưa ra một dạng của phương trình vô tỷ mà chúng ta hay gặp cụ thể ở đây chúng tôi đã đưa ra ví dụ về đề thi khối A 2009 và đã dùng phương pháp giải phương trình vô tỷ bằng cách đưa về hệ phương trình để giải như trên ta vừa được học . mong quý vị xem và cho ý kiến.
Lớp 9

Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10

Môn Toán được viết theo hình thức Bộ đề ôn thi, gồm hai phần: một phần ôn thi vào  lớp 10 THPT, một phần ôn thi vào lớp 10  THPT chuyên dựa trên cấu trúc đề thi của Sở. Mỗi đề thi đều có lời giải tóm tắt và kèm theo một số lời bình . Chú ý khi xem góc của tam giác chúng tôi đã ký hiệu khác một chút mong bạn đọc thông cảm.