Lớp 9

Trường THCS Minh Đức - Tiết mục 2 - Thuyết trình Tụng Giá Hoàng Kinh Sư

Trường THCS Minh Đức - Tiết mục 2 - Thuyết trình Tụng Giá Hoàng Kinh Sư
Lớp 9

Trường THCS Minh Đức - Tiết mục 1 - Nhảy nhịp điệu yêu thương

Trường THCS Minh Đức - Tiết mục 1 - Nhảy nhịp điệu yêu thương
Lớp 9

Trường THCS Hồng Bàng - Tiết mục 4 - Hát Proud of you

Trường THCS Hồng Bàng - Tiết mục 4 - Hát Proud of you
Lớp 9

Trường THCS Hồng Bàng - Tiết mục 3 - Kịch Ước mơ một ngôi sao

Trường THCS Hồng Bàng - Tiết mục 3 - Kịch Ước mơ một ngôi sao
Lớp 9

Trường THCS Hồng Bàng - Tiết mục 2 - Thuyết trình sự tự tin

Trường THCS Hồng Bàng - Tiết mục 2 - Thuyết trình sự tự tin
Lớp 9

Trường THCS Hồng Bàng - Tiết mục 1 - Nhảy hát với chú ve con

Trường THCS Hồng Bàng - Tiết mục 1 - Nhảy hát với chú ve con
Lớp 9

Trường THCS Ngô Tất Tố - Tiết mục 6 - Kịch Tức Nước Vỡ Bờ

Trường THCS Ngô Tất Tố - Tiết mục 6 - Kịch Tức Nước Vỡ Bờ
Lớp 9

Trường THCS Ngô Tất Tố - Tiết mục 5 - Thuyết trình sự tự tin

Trường THCS Ngô Tất Tố - Tiết mục 5 - Thuyết trình sự tự tin