Lớp 11

1.b.Phân bố điện tích ở vật có mũi nhọn

Nối vật dẫn có mũi nhọn với một trong hai cực, quay tay quay tích điện cho vật dẫn, quan sát độ xèo của các băng giấy tại các chỗ lồi lõm khác nhau của vật.

 - Kích chuột vào nút "nối dây cực +" hoặc nút "nối dây cực -".

 - Đưa chuột đến tay quay của máy phát, di chuyển chuột để quay tay quay.

Quan sát độ xòe của các băng giấy tại các chỗ lồi lõm khác nhau trên vật.

 

Lớp 11

1.a.Sự phóng điện

- Dùng chuột đưa hai cực của máy phát Uynxớt lại gần nhau

- Đưa chuột đến tay quay của máy phát, di chuyển chuột để quay tay quay.

- Quan sát khoảng không khí giữa hai điện cực

 

Lớp 10

13. Sự nở dài của vật rắn

- Kích giữ kéo chuột trái lên khóa nước để xoay khóa điều khiển tỉ lệ nước nóng lạnh chảy vào bình.

- Để chọn thanh vật rắn làm thí nghiệm:

   + Ấn nút RESET.

   + Kích chuột trái vào thanh vật rắn.

 

Lớp 10

12.Thí nghiệm nghiên cứu quy tắc hợp lực song song

-  Nhấn giữ chuột trái vào các đối tượng, kéo rê chúng: áp dụng để treo quả nặng, dịch chuyển điểm treo, dịch chuyển thanh đánh dấu, quay thanh đánh dấu (kéo rê đầu ốc).

-  Kích chuột vào quả nặng để nhấc nó ra khỏi móc treo.

-  Các nút nhấn dùng để vẽ lực, xóa lực, xóa số liệu. x1, x2 là tọa độ của điểm treo trên thước. l1, l2 là khoảng cách giữa điểm treo hai lực thành phần và điểm treo của hợp lực.

 

Lớp 10

11.Thí nghiệm nghiên cứu quy tắc Mô men lực

-  Lựa chọn các thí nghiệm ở menu phía dưới, góc phải.

-  Thêm, bớt quả nặng, thay đổi điểm treo:

    + Kéo rê tới điểm treo rồi thả tay để thêm quả nặng.

    + Kích chuột trái vào quả nặng để bớt quả nặng.

    + Kéo rê ốc tới điểm treo rồi thả tay ra.

-  Ẩn, hiện bảng số liệu:

    + Kích chuột trái vào bảng để ẩn đi.

    + Kích chuột vào biểu tượng bảng biểu để hiện bảng.

-  Giữ và thả đĩa: Kích chuột trái vào tay để thay đổi trạng thái đĩa bị giữ hay thả.

-  Thay đổi phương của lực bằng cách kéo rê ròng rọc lên xuống.

 

Lớp 10

10. Thí nghiệm nghiên cứu quy tắc hợp lực động quy

-  Kéo rê lực kế, điểm giữ lò xo để thay đổi các lực, thước đo độ để tính góc giữa các lực thành phần.

-  Nút nhấn: thay đổi số lực kế, biểu diến lực, xóa lực biểu diễn.

-  Thước kẻ có thể thay đổi được vị trí và phương để kiểm tra qui tắc hình bình hành.

 

Lớp 10

9.Mô phỏng thí nghiệm nghiên cứu định luật III Newton bằng lực kế

Mô phỏng thí nghiệm nghiên cứu định luật III Newton bằng lực kế

Lớp 10

8.b.Chuyển động ném xiên

-  Kích vào cánh cửa, màn hình để mở hoặc đóng chúng. Kích vào súng để chọn nấc bắn hoặc bắn súng, kích vào đô độ để chọn góc bắn.

-  Cấp điện ngay trước và ngắt điện ngay sau khi tiến hành thí nghiệm.

-  Có thể phân tích chuyển động của chuyển động ném xiên.

-  Tìm quy luật chuyển động theo phương ngang và phương thẳng đứng bằng cách fit đồ thị.