Lớp 12

[Slide] Một số vấn đề chung về dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn


Lớp 12

Một số vấn đề chung về dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn


Lớp 12

Hướng dẫn Sở GD&ĐT cấp TK Giáo viên cho Chuyên viên và CBQL tham gia tập huấn

Tài liệu hướng dẫn Sở GD&ĐT cấp Tài khoản GIÁO VIÊN cho Chuyên viên và Cán bộ quản lý tham gia tập huấn.
Lớp 6

Một số vấn đề chung về Trường học mới

- Từ năm học 2011-2012, Bộ GDĐT triển khai mô hình trường học mới (THM) đối với cấp tiểu học.

- Qua 3 năm triển khai ở cấp tiểu học đã khẳng định THM là một kiểu mô hình nhà trường hiện đại, tiên tiến, phù hợp với mục tiêu đổi mới và đặc điểm của giáo dục Việt Nam.

- Năm học 2014-2015 đã có 1447 trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc có HS học hết lớp 5 theo mô hình này. Đồng thời Bộ GDĐT chỉ đạo 6 tỉnh triển khai thực nghiệm thành công mô hình ở 48 lớp 6 của 24 trường THCS.

..........