Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Địa lí 2014


Lớp 12

Đề thi chính thức Đại học môn Địa lí 2014


Lớp 11

Hoa Kì


Lớp 7

Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh


Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh.

Lớp 12

Đề & đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia 2015

Chiều 4/7, sau khi kết thúc môn thi cuối của kỳ thi THPT quốc gia lần đầu tiên được tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề và đáp án tất cả môn thi.

Trong 8 môn thi, Toán, Văn, Địa và Sử thi trong 180 phút. Các môn còn lại thi trắc nghiệm trong thời gian 90 phút, mỗi môn có 6 mã đề với 6 đáp án. 

38 cụm thi quốc gia và 61 cụm thi do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì sẽ tổ chức chấm thi môn tự luận từ ngày mai. Riêng môn trắc nghiệm phải chờ quét dữ liệu.

Lớp 6

Cấu tạo bên trong của Trái Đất