Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 136/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Bùi Ngọc Anh
Trường: THPT Mai Sơn
Lớp 8

Bài 36 Nước

Video thí nghiệm nghiên cứu tính chất hóa học của nước. Hình ành, video vòng tuần hoàn của nước nghiên cứu vai trò của nước và chu trình của nước trong tự nhiên

Lớp 8

Bài 31 Tính chất và ứng dụng của hiđrô

Hình ảnh: nghiên cứu, tổng kết các ứng dụng của hiđro.

Video nghiên cứu, kiểm chứng tính chất hóa học của hiđro

Lớp 8

Bài 12 Sự biến đổi chất

Hình ảnh 1, 4, video 1 nghiên cứu hiện tượng vật lí

Hình ảnh 2, 3, video 2, 3 nghiên cứu hiện tượng hóa học

Lớp 8

Tính chất hóa học của nước

-    Nước (H2O) là một hợp chất quen thuộc nhưng đầy kỳ lạ, có vai trò cực kỳ quan trọng trong công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và đời sống. Đây là một chất hoạt động hóa học mạnh với nhiều chất khác nhau.
-    Các video được chọn thể hiện những điểm trọng tâm của bài: tính chất hóa học đặc trưng của H2O.
-    Các video nên được sử dụng để hướng dẫn kỹ thuật thực hành cho học sinh lớp 8 mới bắt đầu làm quen với hóa học.

 

Lớp 12

Nguyên tử

1. Kiến thức
· Học sinh biết được nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện, và từ đó tạo ra mọi chất.
     - Biết được sơ đồ về cấu tạo nguyên tử.
     - Biết đặc điểm của hạt electron.
· Học sinh biết được hạt nhân tạo bởi proton và nơtron và đặc điểm của hai loại hạt trên.
     - Biết được những nguyên tử cùng loại và những nguyên tử có cùng proton.
· Học sinh biết được trong nguyên tử, số electron bằng số proton. Electron luôn luôn chuyển động và sắp xếp thành từng lớp. Nhờ electron mà các nguyên tử có khả năng liên kết được với nhau.
2. Kỹ năng
   Rèn kỹ năng tra cứu, đọc tài liệu để tìm các thông tin cần thiết.
3. Thái độ, tình cảm
   Tạo cho HS niềm tin vào khoa học và làm quen với thế giới vi mô.