Lớp 11

Bài 1 Định luật Culong

Hình 1: Thí nghiệm về sự nhiễm điện
Hình 2: Định luật Coulom
Video 1,2,3: Video về sự nhiễm điện 
Flash 1,2,3,4,5: Thí nghiệm về sự nhiễm điện với máy Uyn sot
Lớp 11

Bài 50 Mắt và dụng cụ quang học

Hình 1: Máy ảnh (có nguyên lí gần giống mắt)
Hình 2: Nguyên lí thu nhận hình ảnh của mắt
Flash 1: Flash về mắt, đường truyền ánh sáng khi qua mắt thường, cận thị, viễn thị
Lớp 11

Thí nghiệm với lăng kính, thấu kính

Thí nghiệm hỗ trợ dạy học Vật lý lớp 11 phần Quang học

Giáo cho học sinh quan sát đường đi của ánh sáng qua các dụng cụ quang học rồi rút ra kết luận

Lớp 11

Thí nghiệm Tesla về sét

Thí nghiệm Tesla về sự hình thành sét. Quan sát thí nghiệm, người trong lồng sắt không bị ảnh hưởng của sét.

Máy bay khi bay trời mưa không bị ảnh hưởng khi bị sét đánh. Và khi trời mưa, giông bão, nơi an toàn nhất để tránh sét là chiếc ô tô của bạn. 

Lớp 10

Bài 6 Sự rơi tự do

Hình động 2,3: Thí nghiệm về sự rơi nhanh, chậm của các vật
Hình 1: Hình ảnh hoạt nghiệm về sự rơi tự do
Video 1:Thí nghiệm về sự rơi nhanh, chậm của các vật
Video 2: Video chụp ảnh hoạt nghiệm sự rơi tự do
Video 3: Sự rơi trên Mặt Trăng
Flash 1: Thí nghiệm sự rơi tự do

Lớp 10

Bài 42 Cơ học chất lưu

Hình 1,2: Hình ảnh về định luật Becnuli
Video 1,2,3: Định luật Becnuli
Video 4,5,6: Ứng dụng định luật Becnuli

Lớp 10

Bài 52 Sự nở vì nhiệt

Hình 1,2: Hình ảnh về đường ray, cầu 
Hình 3: Hình ảnh bộ thí nghiệm sự nở vì nhiệt
Video 1,2: Video sự nở vì nhiệt của vật (nở dài và nở khối)
Flash 1: Thí nghiệm về sự nở vì nhiệt

Lớp 10

Ứng dụng định luật Béc - nu - li

Tài liệu bao gồm một mô phỏng về ứng dụng định luật Béc-nu-li

 ĐỊNH LUẬT BECNULI
1. Định luật Becnuli
Trong sự chảy ổn định, tổng của áp suất tĩnh và áp suất động không đổi dọc theo ống (nằm ngang).
: Áp suất động ( N/m2 )
ρ : Khối lượng riêng của chất lỏng ( kg/m3)
v : Vận tốc chảy của chất lỏng ( m/s )
p : Áp suất tĩnh ( N/m2)
2. Hệ quả
* Ở chỗ ống hẹp và vận tốc lớn thì áp suất tĩnh nhỏ.

* Ở chỗ ống rộng và vận tốc nhỏ thì áp suất tĩnh lớn. 
3. Ống pitô
* Ống pitô là dụng cụ dùng để đo áp suất toàn phần của chất lỏng (tổng của áp suất tĩnh và áp suất động). Miệng ống được đặt vuông góc với dòng chảy.

h1 = h2
* Ống áp kế là dụng cụ dùng để đo áp suất tĩnh của chất lỏng. Miệng ống đặt song song với dòng chảy.
h1 > h2