Lớp 9

Trường THCS Ngô Tất Tố - Tiết mục 4 - Nhảy waka waka

Trường THCS Ngô Tất Tố - Tiết mục 4 - Nhảy waka waka
Lớp 9

Trường THCS Ngô Tất Tố - Tiết mục 3 - Kịch Nghiện Game

Trường THCS Ngô Tất Tố - Tiết mục 3 - Kịch Nghiện Game
Lớp 9

Trường THCS Ngô Tất Tố - Tiết mục 2 - Thuyết trình sự tự tin

Trường THCS Ngô Tất Tố - Tiết mục 2 - Thuyết trình sự tự tin
Lớp 9

Trường THCS Ngô Tất Tố - Tiết mục 1 - Nhảy Hiện Đại

Trường THCS Ngô Tất Tố - Tiết mục 1 - Nhảy Hiện Đại
Lớp 9

6. THCS Lê Lợi - Kịch 6A2

6. THCS Lê Lợi - Kịch 6A2
Lớp 9

5. THCS Lê Lợi - Múa 8A2

5. THCS Lê Lợi - Múa 8A2
Lớp 9

4. THCS Le Loi - Hát 9A1

4. THCS Le Loi - Hát 9A1
Lớp 9

3. THCS Le Loi - Thuyêt trinh 8A1

3. THCS Le Loi - Thuyêt trinh 8A1