Lớp 10

8.a.Chuyển động ném ngang

Ø  Kích vào cánh cửa, màn hình để mở hoặc đóng chúng. Kích vào súng để chọn nấc bắn hoặc bắn súng.

Ø  Chỉ cung cấp điện ngay trước và ngắt điện ngay sau khi tiến  hành thí nghiệm.

Ø  Có thể phân tích chuyển động của vật bị ném ngang.

Ø  Tìm quy luật chuyển động theo phương ngang, phương đứng thông qua fit đồ thị.

Lớp 10

7.b.Sự rơi tự do

Ø  Kích vào nút bật trên đồng hồ hiện số để đồng hồ và nam châm điện hoạt động, nhấn RESET để đồng hồ sẵn sàng đo lại.

Ø  Kích vào bi để nó chạm vào nam châm điện. Kéo rê cổng quang điện để thay đổi vị trí của nó.

Ø  Lựa chọn vị trí của các cổng quang điện sao cho phù hợp, số liệu được tự động nhập. Kích vào nam châm điện để xóa số liệu.

Lớp 10

7.a.Chuyển động nhanh dần đều

Ø  Kéo rê thanh đỡ lên xuống để thay đổi góc nghiêng của máng.

Ø  Nhấn nút ON/OFF để bật/tắt đồng hồ và nam châm điện. Nhấn RESET để đồng hồ ở trạng thái sẵn sàng đo lại.

Ø  Kích vào bi để nó chạm vào nam châm điện.

Ø  Lựa chọn vị trí của các cổng quang điện cho phù hợp số liệu được tự động nhập.

Ø  Kích vào nam châm điện để xóa số liệu.

Lớp 10

6. Đo hệ số ma sát trượt theo phương pháp động lực học

Ø  Kéo rê thanh ngang để thay đổi góc nghiêng của máng.

Ø  Kích ON/OFF để bật đồng hồ và cấp điện cho nam châm điện, kích RESET để đồng hồ sẵn sàng đo lại.

Ø  Kích vào quả nặng để nó quay lại vị trí đầu, kích vào nam châm điện để xóa số liệu.

Ø  Số liệu được tự động nhập và vẽ đồ thị, chọn hàm fit để tính gia tốc từ đó tính hệ số ma sát.

Lớp 10

5. Đo hệ số ma sát trượt bằng lực kế

Ø  Nút nhấn: Cho phép thay đổi khối lượng của vật, chất liệu, ẩn hiện bảng số liệu.

Ø  Ấn giữ thanh ngang để kéo nó, kích vào lực kế để làm lại.

Ø  Khối lượng của vật khi chưa có quả nặng là 200g, khối lượng mỗi quả nặng là 200g. Nhập F, m vào bảng để tính k=F/(m.g).

Lớp 10

4. Đo hệ số ma sát trượt bằng phương pháp máng nghiêng

Ø  Dịch chuyển thanh giá đỡ để thay đổi góc nghiêng của máng từ từ cho đến khí vật bắt đầu trượt thì lại.

Ø  Đo x là chiều cao tính từ thanh đỡ tới mặt bàn, y là khoảng cách từ giá đỡ đến chân của máng, để tính góc anpha mà máng hợp với mặt phẳng ngang.

Ø  Hệ số ma sát bằng tan (anpha).

Ø  Thay đổi chất liệu để đo các hệ số ma sát khác nhau.

Lớp 10

3.g.Bảo toàn cơ năng

Ø  Kéo xe một đoạn rồi thả tay ra

Ø  Độ số chỉ trên đồng hồ hiện số nghi vào bảng để kiểm chứng.

Ø  Kích RESET để quay lại từ đầu.

Lớp 10

3.f.Va chạm đàn hồi

Thí nghiệm kiểm chứng Định luật bảo toàn động lượng trong va chạm đàn hồi.