Lớp 9

Bài 50 Kính lúp

Hình 1,2: Hình dạng kính lúp
Hình 3: Tính chất phóng đại của kính lúp
Hình 4: Khả năng tập trung ánh sáng của kính lúp
Video 1:Khả năng tập trung ánh sáng của kính lúp
Flash 1: Đường truyền ánh sáng khi đi qua kính lúp

Lớp 11

Bài 40 Hiện tượng khúc xạ

Hình 1,3: Khúc xạ ánh sáng trong nước
Hình 2: Hình vẽ đường truyền ánh sáng khi khúc xạ
Video 1: Định luật khúc xạ
Flash 1,2: Mô phỏng khúc xạ
Lớp 11

Bài 44-45 Thấu kính phân kì

Hình 1: Hình dạng thấu kính phân kì thực tế
Hình 2: Đường truyền ánh sáng khi qua thấu kình
Video 1: Đường truyền ánh sáng khi qua thấu kình
Flash 1: Đường truyền ánh sáng khi qua thấu kình
Lớp 9

Từ phổ - Đường sức từ

Tư liệu hỗ trợ bài 23: Từ phổ - Đường sức từ
Chương: II              Lớp: 9
Người soạn: Trần Văn Huy
1. Mục tiêu
- Biết cách dùng mạt sắt tạo ra từ phổ của thanh nam châm.
- Biết vẽ các đường sức từ và xác định được chiều các đường sức từ của thanh nam châm.
2. Các phương tiện dạy học cần sử dụng trong bài
- Dụng cụ thí nghiệm:
+ 01 thanh nam châm thẳng.
+ 01 tấm nhựa trong, cứng.
+ Một ít mạt sắt.
+ 01 bút dạ.
+ Một số kim nam châm nhỏ có trục quay thẳng đứng.
- Phần mềm mô phỏng đường sức từ của nam châm thẳng
Lớp 9

Các nhà máy điện

Tư liệu hỗ trợ bài 62: Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân
Chương: IV              Lớp: 9
Người soạn: Trần Văn Huy
1. Mục tiêu
- Nêu ra các bộ phận chính của một máy phát điện gió, pin mặt trời, nhà máy điện nguyên tử.
-  Chỉ ra được sự biến đổi năng lượng trong các bộ phận chính của các máy trên.
- Nêu được ưu điểm và nhược điểm của việc sản xuất và sử dụng điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân.
2. Các phương tiện dạy học cần sử dụng trong bài
- Dụng cụ thí nghiệm:
    + 01 máy phát điện gió, quạt gió (quạt điện).
    + 01 pin mặt trời, bóng đèn 220V-110V.
    + 01 động cơ điện nhỏ.
    + 01 đèn LED có giá
- Phần mềm mô phỏng sở đồ và hoạt động của các nhà máy phát điện (tại edumedia)
Lớp 8

Bài 5 Sự cân bằng quán tính

Hình 1,2: Hình ảnh về sự cân bằng
Video 1.2: Video về quán tính của các vật
Lớp 8

Bài 10 Lực đẩy Acsimet

Hình 1: Thí nghiệm của Acsimet
Hình 2: Vật ngập trong nước bị đẩy lên theo định luật của Acsimet
Video 1,2,3: Định luật Acsimet
Lớp 8

Bài 1-2 Đo chiều dài

Hình 1,2,3,4: Các loại thước
Hình 5: Cách đọc thước khi đo chiều dài