Lớp 9

2. THCS Le Loi - Hat 6A3

2. THCS Le Loi - Hat 6A3
Lớp 9

1. THCS Le Loi - Tiet muc nhay 7A1

1. THCS Le Loi - Tiet muc nhay 7A1
Lớp 9

Trường THCS Lê Anh Xuân - Tiết mục 6 - Nhạc kịch "Oh My God"

Trường THCS Lê Anh Xuân - Tiết mục 6 - Nhạc kịch "Oh My God"
Lớp 9

Trường THCS Lê Anh Xuân - Tiết mục 5 - Múa Hát "Cô Giáo Em Là Hoa Eban"

Trường THCS Lê Anh Xuân - Tiết mục 5 - Múa Hát "Cô Giáo Em Là Hoa Eban"

Lớp 9

Trường THCS Lê Anh Xuân - Tiết mục 4 - Hát "Cha"

Trường THCS Lê Anh Xuân - Tiết mục 4 - Hát "Cha"


Lớp 9

Trường THCS Lê Anh Xuân - Tiết mục 3 - Nhảy wakawaka

Trường THCS Lê Anh Xuân - Tiết mục 3 - Nhảy wakawaka

Lớp 9

Trường THCS Lê Anh Xuân - Tiết mục 2 - Hát Rather Be

Trường THCS Lê Anh Xuân - Tiết mục 2 - Hát Rather Be
Lớp 9

Trường THCS Lê Anh Xuân - Tiết mục 1 - Nhảy Mambo

Trường THCS Lê Anh Xuân - Tiết mục 1 - Nhảy Mambo