Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 12/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 45
Thời gian làm bài: 1 giờ 21 phút
Người tạo: NGUYỄN THỊ MINH ANH
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 13/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 10
Thời gian làm bài: 18 phút
Người tạo: Bộ GD&ĐT
Trường: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 14/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 45
Thời gian làm bài: 1 giờ 21 phút
Người tạo: PHẠM THỊ HUYỀN
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 15/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 15
Thời gian làm bài: 27 phút
Người tạo: Nguyễn Hùng Chính
Trường: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 16/2015

Phạm vi:
- Tiếng Anh
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Võ Đức Trí
Trường: THPT LƯƠNG VĂN CAN
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 17/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 45
Thời gian làm bài: 1 giờ 21 phút
Người tạo: Nguyễn Văn Hồng
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 18/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 35
Thời gian làm bài: 1 giờ 3 phút
Người tạo: Nguyễn Xuân Thành
Trường: THPT Toàn học
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 19/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: NGUYỄN THỊ MINH ANH
Trường: THPT số 2 Bảo Yên