Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 102/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo:
Trường: THPT Chí Linh
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 103/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Nguyễn Văn Hồng
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 104/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Huỳnh Thị Bích Hằng
Trường: THPT Hoàng Hoa Thám
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 105/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Vũ Văn Hải
Trường: THPT Nguyễn Trãi
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 106/2015

Phạm vi:
- Vật lí
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: nguyen phi hoang dang
Trường: THPT Ngô Gia Tự
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 107/2015

Phạm vi:
- Vật lí
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Nguyễn Quang Hoàn
Trường: THPT Nguyễn Trãi
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 109/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo:
Trường: THPT Chí Linh
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 110/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Quan Lý Dương
Trường: THPT LƯƠNG VĂN CAN