Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 111/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 10
Thời gian làm bài: 18 phút
Người tạo: Mai Thị Thanh
Trường: THCS tachai
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 112/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Ngô Hoàng Linh
Trường: THPT THĂNG LONG
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 113/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Nguyễn Mạnh Hải
Trường: THPT Chí Linh
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 114/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Đỗ Thu Phương
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 115/2015

Phạm vi:
- Vật lí
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Nguyễn Thị Thu Hương
Trường: THPT Văn Giang
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 116/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Vũ Văn Hải
Trường: THPT Nguyễn Trãi
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 117/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Nguyễn Hoàng Nhân
Trường: THPT Hùng Vương
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 118/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Vũ Thị Hồng Thủy
Trường: THPT So 2 Bac Ha