Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 119/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lê Thị Kim Hạnh
Trường: Tiểu học Kim Đồng
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 120/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Nguyễn Văn Hồng
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 121/2015

Phạm vi:
- Vật lí
Tổng số câu: 10
Thời gian làm bài: 18 phút
Người tạo: Nguyễn Trọng Đại
Trường: THCS Hòa Bình
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 122/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo:
Trường: THPT Chí Linh
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 123/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Phạm Văn Hinh
Trường:
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 124/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Trương Hồng Minh
Trường: THPT Hải Lăng
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 126/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 10
Thời gian làm bài: 18 phút
Người tạo: Vũ Văn Hải
Trường: THPT Nguyễn Trãi
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 127/2015

Phạm vi:
- Vật lí
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lê Tâm
Trường: THPT Lộc Hiệp