Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 44/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Nguyễn Hùng Chính
Trường: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 45/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: NGUYỄN THỊ MINH ANH
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 46/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Phạm Văn Hinh
Trường:
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 47/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: TÔ VŨ NGỌC MINH
Trường: THPT Hà Huy Tập
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 48/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Phạm Văn Hinh
Trường:
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 49/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Nguyễn Anh Thư
Trường: Khoa Hợp tác quốc tế
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 50/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 10
Thời gian làm bài: 18 phút
Người tạo: TH namdao
Trường: Tiểu học Nam Đào
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 51/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 10
Thời gian làm bài: 18 phút
Người tạo: Lê Thị Chưng
Trường: Tiểu học Thụy Văn