Giáo dục hướng nghiệp qua Hoạt động giáo dục nghề phổ thông
Giáo dục hướng nghiệp qua Hoạt động giáo dục nghề phổ thông Chương trình Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp được thực hiện ở lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 10, 11 và 12 cấp trung học phổ thông trong nhiều năm qua. Mục tiêu chung của hoạt động này nhằm phát hiện và bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách nghề . . .
Tài liệu bổ sung sách giáo viên Hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 10, 11 và 12
Tài liệu bổ sung sách giáo viên Hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 10, 11 và 12 Chương trình Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp được thực hiện ở lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 10, 11 và 12 cấp trung học phổ thông trong nhiều năm qua. Mục tiêu chung của hoạt động này nhằm phát hiện và bồi dưỡng phẩm . . .
Tài liệu bổ sung sách giáo viên Giáo dục hướng nghiệp lớp 9
Tài liệu bổ sung sách giáo viên Giáo dục hướng nghiệp lớp 9 Chương trình Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp được thực hiện ở lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 10, 11 và 12 cấp trung học phổ thông trong nhiều năm qua. Mục tiêu chung của hoạt động này nhằm phát hiện và bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách nghề . . .
Sở GD&ĐT Sóc Trăng tập huấn “Tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin”
Đ/c Vũ Anh Cường - Phó Giám đốc Chương trình phát triển giáo dục trung học triển khai các nội dung cơ bản của khoá học - Ảnh CTH Thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản . . .
Sở GD&ĐT Hậu Giang tập huấn “Tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin”
  Triển khai thực hiện công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng; Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-SGDĐT . . .
Tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn trực tuyến
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cùng đại diện các Cục, Vụ chức năng (Bộ GD&ĐT) chứng kiến lễ ký kết bàn giao tài khoản quản lý trên "Trường học kết nối" cho các Sở GD&ĐT GD&TĐ - Từ ngày 9 - 11/10, tại Hải Phòng, Vụ GD Trung học, Vụ GDTX phối hợp với Chương trình phát triển GD trung học . . .
Hội thảo kỹ năng học tập chuyên sâu thế kỷ 21.
Hội thảo này là hội thảo đầu tiên trong bốn hội thảo đối thoại chính sách giáo dục được tổ chức tại Việt Nam, Myanmar, Indonesia và Thái Lan từ tháng 8 năm 2014 tới tháng 12 năm 2015. Mỗi hội thảo chính sách đều sẽ có trọng tâm và chương trình cụ thể nhằm thiết lập khuôn . . .
Phát triển năng lực của học sinh từ dạy học theo hướng “tích hợp liên môn”
Nằm trong lộ trình đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trên tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm học mới 2014-2015, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục . . .
Phát triển năng lực của học sinh từdạy học theo hướng “tích hợp liên môn”
Nằm trong lộ trình đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trên tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm học mới 2014-2015, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục khuyến . . .
Đưa "trường học mới" vào THCS
Cùng với sự hiện diện tại 1.447 trường ở bậc tiểu học, trong năm học 2014 – 2015, mô hình “trường học mới” sẽ được ngành giáo dục đưa tiếp vào bậc THCS.“Mô hình trường học mới” (VNEN) là kiểu dạy học áp dụng việc đổi mới sư phạm, trong đó nổi bật là quá trình cùng nhau tự học, tự quản, tự đánh giá của . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tất cả     Số lượng hiển thị: