Trang chủ   > Tin tức   > Xin ý kiến góp ý dự thảo TTLT sửa đổi bổ sung TTLT hướng dẫn về học bổng chính ...

Xin ý kiến góp ý dự thảo TTLT sửa đổi bổ sung TTLT hướng dẫn về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên

17:22 29/10/2015 Tải tệp đính kèm

Kính gửi:

-  Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và cá nhân.

 

Thực hiện Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 23/10/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ sửa đổi thủ tục xét, cấp học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên.

Dự thảo Thông tư liên tịch được sửa đổi, bổ sung theo tinh thần rõ ràng về hồ sơ, thủ tục đối với từng đối tượng và cắt giảm các chi phí phát sinh về TTHC (Dự thảo Thông tư liên tịch đính kèm theo công văn).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/12/2015, theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ thư điện tử: btdung@moet.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

                                                                                                         Theo: Moet.gov.vn