Hướng dẫn thống kê và xử lí kết quả của học sinh tại Kênh kết nối

Hướng dẫn thống kê và xử lí kết quả của học sinh một cách đơn giản, nhanh chóng.

Để thống kê và xử lí kết quả của học sinh một cách đơn giản và nhanh chóng, các bạn có thể thực hiện:

- Giáo viên xem và in kết quả của từng học sinh

- Giáo viên xuất file excel tất cả kết quả của học sinh

- Một số cách đơn giản để xử lí file excel kết quả của học sinh: Sắp xếp tên, điểm của học sinh theo thứ tự; cách lọc và tạo sheet thống kê theo từng lớp.