Hướng dẫn tổ chức học và thi online tại Kênh kết nối

Hướng dẫn quy trình cụ thể để tổ chức học và thi online tại Kênh kết nối

Quy trình học và thi online tại Kênh kết nối gồm các bước sau:

- Giáo viên chỉ dẫn học sinh tìm đến đề thi trên Kênh kết nối

- Học sinh tiến hành làm bài thi online

- Giáo viên quản lí và thống kê kết quả thi của học sinh

Sau video này, mời các bạn tiếp tục xem thêm video hướng dẫn thống kê và xử lí kết quả của học sinh trên Kênh kết nối tại: https://youtu.be/-mwPJ14cOmM