Thống kê kết quả thi Chuyên đề Đợt 2 - Môn Hóa học

Thống kê kết quả thi môn Hóa học - Chuyên đề 2: Cacbonhiđrat

Trong đợt thi diễn ra từ ngày 28/04 đến ngày 08/05, Thư viện học liệu đã tổ chức thi Chuyên đề số 2 nhằm giúp các bạn học sinh Chinh phục Kỳ thi THPT Quốc gia và nhận được nhiều sự hưởng ứng tham gia. Các bạn có thể tiếp tục truy cập để làm bài thi Chuyên đề 2 tại đây.

Thư viện học liệu gửi đến các bạn thống kê kết quả của bài thi Môn Hóa học - Chuyên đề 2 như sau:

Để xem lại đề và đáp án, mời các bạn tải về d1.png Đáp án môn Hóa học - Chuyên đề 2.

Để xem thêm thống kế kết quả thi Chuyên đề 2 của các môn học khác, mời các bạn truy cập:

Môn Toán

Môn Vật lí

Môn Sinh học

Môn Lịch sử

Môn Địa lí

Môn Giáo dục công dân

Môn Tiếng Anh

Chúc các bạn học tập tốt và đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới.