ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN TOÁN - MÃ ĐỀ 115

01:30:00


Câu hỏi 1:
Đường cong ở hình dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
/uploads/quizzes/images/dongpd/cau5-101.png