ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN TOÁN - MÃ ĐỀ 118

01:30:00


Câu hỏi 1:
Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là điểm \(M\) như hình dưới?
/uploads/quizzes/images/dongpd/cau4-102.png